1. Rekisterinpitäjä


Ilves-Hockey Oy (Y-tunnus: 1604871-1)
Takojankatu 11
33540 TAMPERE


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö


Nimi
Valtteri Autero

Yhteystiedot
Takojankatu 11
33540 TAMPERE
Puhelinnumero (03) 225 9416
Sähköposti valtteri.autero@ilves.com


3. Rekisterin nimi


Ilves-Kaupan asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Ilves-Kaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden sekä yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö


Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Ilves-Kauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden osalta.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterinpitäjä rekisteröi Ilves-Kaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.


9. Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).


10. Markkinointiluvan peruminen


Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.


Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste.